Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Cele LGD

Zgodnie ze statutem głównymi celami działalności Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” jest:

 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 2. aktywizowanie oraz wspieranie społeczności społeczności obszarów wiejskich,
 3. realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej dla Stowarzyszenia
 4. promocję obszarów wiejskich,
 5. wsparcie  i wdrażanie programów rozwoju o celach zgodnych ze statutem Stowarzyszenia, finansowanych przez środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne,
 6. działalność edukacyjna, doradcza, szkoleniowa oraz informacyjna społeczności obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 7. wspieranie działalności wspomagającej rozwój społeczności i wspólnot lokalnych,
 8. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 9. upowszechnienie sportu i turystyki na obszarach wiejskich,
 10. wspieranie działalności ekologicznej,
 11. promocja działań partnerskich, szczególnie w kontekście współpracy trójsektorowe,
 12. prowadzenie działalności naukowej oraz  badawczej dotyczącej obszarów wiejskich,
 13. promocja działalności Stowarzyszenia,
 14. troska o dziedzictwo kulturowe, w tym lokalne produkty regionalne,
 15. współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych z działalnością statutową Stowarzyszenia, szczególnie z innymi partnerstwami trójsektorowymi. 

Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.