Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Projekt „Wyzwalamy potencjał NEET"

Jeśli jesteś :

 • osobą w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkałą w powiecie kraśnickim lub  opolskim (woj. lubelskie)
 • osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy (czyli osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna)
 • osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy (młodzież do 25 lat- osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; dorośli 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osobą bierną zawodowo (tzn. osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, z wyjątkiem studentów studiów stacjonarnych). Studenci studiów niestacjonarnych i wieczorowych mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne.
 • osobą o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby, które zakończyły edukację najpóźniej na poziomie szkoły średniej – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum-  lub szkoły zawodowej.

W ramach projektu oferujemy Ci:

 1. Diagnozę kompetencji zawodowych z tworzeniem Indywidualnych Planów Działania
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Staże zawodowe – 1850,00 zł miesięcznie!
 4. Kursy kwalifikacyjne wynikające z indywidualnych predyspozycji oraz zapotrzebowania pracodawców:
 5. Pracownik obsługi biurowej wraz z EDCL – egzamin zewnętrzny w PIT
 6. Opiekun osób starszych  - egzaminem zewnętrznym VCC
 7. Pracownik małej gastronomii z elementami cateringu – egzamin czeladniczy
 8. Pracownik usług kosmetycznych – egzamin czeladniczy
 9. Operator wózków jezdniowych – egzamin UDT
 10. Monter izolacji rusztowań budowlanych – egzamin IMBiGS
 11. Techniki sprzedaży - egzamin VCC

Dodatkowo zapewniamy:

 • ubezpieczenie dla wszystkich uczestników na cały okres trwania projektu,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • wyżywienia podczas szkoleń,
 • pokrycie kosztów egzaminów,
 • stypendia szkoleniowe,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich,
 • materiały szkoleniowe.

 

Rekrutacja trwa! Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:

Tel. 81 827-72-31, email: młodziez.neet@gmail.com

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.