Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Konsultacje Społeczne LSR na lata 2016-2022

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022.

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem, który określa kierunki działania i podejmowania inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych przez Państwa za pośrednictwem LGD „Owocowy Szlak” przy wsparciu środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W związku z tym zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru LGD „Owocowy Szlak”. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.

 

Spotkania mają charakter otwarty, będą odbywać się na terenie każdej z gmin członkowskich według następującego planu:

  1. Przedstawienie założeń inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.
  2. Zdefiniowanie zasobów, problemów, kierunki rozwoju - praca w grupach.
  3. Przedstawienie wyników prac przez poszczególne grupy.
  4. Wyciągnięcie i przedstawienie wniosków.
  5. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych do pobrania poniżej.


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.