Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Przyroda i aktywny wypoczynek

WALORY PRZYRODNICZE I REKREACJA

Kazimierski Park Krajobrazowy – Zajmuje obszar 13670 ha, zaś otulina 25000 ha. Na terenie LGD „Owocowy Szlak” znajduje się tylko fragment parku o powierzchni 1690 ha i 4560 ha otuliny, występujący na terenie gminy Karczmiska i gminy Wilków. Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej oraz piękny przełom Środkowej Wisły i wschodni skraj Równiny Radomskiej. Na stromych zboczach przełomu odsłonięte zostały białe, wapienne skały podłoża. Występuje tu gęsta sieć lessowych wąwozów, dochodzących do 40 m głębokości. Kazimierski Park Krajobrazowy jest rejonem występowania wielu źródeł wód powierzchniowych. Najpiękniejsze z nich znajdują się w dnach wąwozów w rejonie wsi Rogów.

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - Jego powierzchnia wynosi 4998 ha, zaś otuliny 13625 ha. Pod względem administracyjnym rozpościera się na terenie gminy Józefów i Opole Lubelskie. Na terenie parku występują fragmenty dwóch obszarów Natura 2000: Przełom Wisły w Małopolsce i Małopolski Przełom Wisły. Posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu: stromą krawędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, suche doliny, zagłębienia bezodpływowe o charakterze krasowym lub sufozyjnym, wreszcie pola wydmowe i równiny.

Niezwykle malowniczy, a także cenny geologicznie jest dawny kamieniołom na prawym brzegu Wisły na południe od Piotrawina. Na urwistej, 40-metrowej ścianie odsłonięty jest tu jeden z najciekawszych w Europie profili górnej kredy. Roztacza się stąd wspaniały, rozległy widok na całą dolinę Wisły.

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu – Zajmuje powierzchnię 23339 ha, z czego znaczna część, tj. 21720 ha znajduje się w granicach powiatach opolskiego. Obejmuje on równinne tereny Kotliny Chodelskiej i niewielki fragment Małopolskiego Przełomu Wisły. Chodelski OCK obejmuje swoim zasięgiem obszary lasów, łąk i pól uprawnych wzajemnie się przeplatają, tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz. W zachodniej części Chodelskiego OCK występuje fragment obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce. Rozległe łąki i torfowiska z taflami stawów rybnych to prawdziwy raj dla ptactwa. Oprócz łabędzi i kaczek na stawach zakładają swe lęgi rzadkie gatunki, jak rybitwa czarna, kaczka głowienka i perkoz. W sosnowym lesie, w pobliżu stawu Bartkowy Ług, znajduje się kolonia lęgowa czapli siwej. Lasy rosnące nad torfowiskami są ostoją ptaków chronionych: bociana czarnego i orła bielika. Na leśnych polanach łatwo spotkać można pasące się sarny, a wśród pół bażanty i kuropatwy. Szczególnego uroku krajobrazowi dodaje płynąca między lasami Chodelka. Jej czyste wody upodobały sobie bobry, budując nory w stromych brzegach rzeki. Ścinając i powalając  drzewa, stworzyły tu niepowtarzalny, dziki krajobraz.

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu – Zajmuje powierzchnię 24 274 ha, z czego 6100 ha znajduje się w granicach powiatu opolskiego. Obejmuje on dolinę rzeki Wyżnicy na terenie gminy Józefów nad Wisłą oraz najbardziej malowniczy fragment Wzniesień Urzędowskich z występującymi tam wąwozami, lasami grądowymi oraz fragmentami muraw kserotermicznych z roślinnością stepową.

Rezerwat „Krowia Wyspa” – utworzony w 1991r. na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły o powierzchni 62,3 ha. Położony jest w okolicach wsi Podgórz w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000 – Małopolski Przełom Wisły i Przełom Wisły w Małopolsce. Obejmuje on wyspę położoną w nurcie rozszerzonego koryta Wisły. Celem ochrony jest zachowanie stanowisk lęgowych wielu gatunków ptaków wodno – błotnych.  Spośród gatunków ptaków zasiedlających „Krowią Wyspę” na szczególną uwagę zasługuje ostrygojad.

Rezerwat „Skarpa Dobrska” - utworzony w 1991 r na zachodniej krawędzi Równiny Bełżyckiej o powierzchni  39,7 ha. Położony jest na gruntach wsi Podgórz i Dobre w granicach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce. Przedmiotem ochrony są naturalne odsłonięcia skał czwartorzędowych oraz murawy kserotermiczne z rzadkimi gatunkami roślin. Rezerwat słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 metrów. Spośród roślin na szczególną uwagę zasługuje tu miłek wiosenny, oman wąskolistny, wężymord stepowy, ostnica włosowata, turzyca delikatna, wisienka karłowata.

Dąb Władek z Zagrzęby – Dąb szypułkowy (quercus robur). Najcenniejszy pomnik przyrody znajdujący się na terenie powiatu opolskiego, rosnący na prywatnej posesji w Karczmiskach. Liczący  ponad 670 lat, pamięta czasy Władysława  Łokietka, dlatego otrzymał imię królewskie ,,Władysław”, 32m wysokości w koronie, w obwodzie 825 cm. Uważany jest za następcę słynnego „Bartka”.

Pozostałe pomniki przyrody:

- dęby szypułkowe:  w Kluczkowicach (3 w zespole dworsko – parkowym i 2 poza nim), Szczekarkowie (490 cm obwodu), Niezabitowie, Godowie (460 cm)

- lipy drobnolistne: w  Piotrawinie (450 cm obwodu), Karczmiskach i w Kowali

- platan klonolistny – w Karczmiskach w zespole dworsko – parkowym (330 cm)

- sosna pospolita – Wola Rudzka (400 cm obwodu), Kluczkowice

- wiąz szypułkowy – Opole Lubelskie- na rogu ul. Szkolnej i Pomorskiej (483 cm)

- grab pospolity – Karczmiska (300 cm)

- kasztanowiec biały – Niezdów / Opole (330 cm)

- jodła kalifornijska – Kluczkowice (195 cm)

Kamieniołom „Piotrawin” w Kaliszanach Kolonii - nieczynny już, duży kamieniołom wapieni i opok kredowych, usytuowany na wysokim brzegu Wisły stanowi wspaniały punkt widokowy. Uznawany za jeden najpiękniejszych w Europie.

Użytek ekologiczny "Staw Młyński" w Kluczkowicach – zajmuje powierzchnię 54 ha i obejmuje zbiornik wodny wraz z otaczającymi go łąkami oraz różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi. Staw Młyński położony jest w pobliżu pięknego lasu i stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne). Przy stawie jest molo, plaża, miejsce biwakowe, ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny z bazą noclegową.

Kąpielisko Miejskie  w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) – kąpielisko miejskie mieszczące się przy ulicy Rybackiej w Opolu Lubelskim to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości w okresie letnim. Położone jest nieopodal zabytkowej stacji kolejki wąskotorowej, oferuje wypożyczanie rowerów wodnych i kajaków, boisko do gry w piłkę plażową oraz opiekę ratownika. Czysta woda, spokojna okolica oraz punkt gastronomiczny czynią kąpielisko atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców Opola Lubelskiego, ale także dla turystów.

Miłośnicy wędkarstwa i połowów ryb (z aktualną kartą wędkarską) mogą korzystać z licznie występujących stawów na rzece Chodelka, szczególnie w okolicach Chodla i Opola Lubelskiego. W Woli Rudzkiej Gospodarstwo Rybackie "Pustelnia" oferuje łowiska specjalne i komercyjne, pełne ryb. Można tu także zaopatrzyć się w świeżo odłowionego pstrąga z prywatnej hodowli.


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.