Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Zabytki

Zabytki:

Pałac Lubomirskich w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) – Pałac powstał na miejscu wcześniejszej rezydencji drewnianej w XVII w.- zbudowany w stylu barokowym o dwóch kondygnacjach z dwiema wieżami w narożach. Prace nad budową rozpoczął Słupecki. W kolejnych stuleciach na zlecenie Zofii i Antoniego Lubomirskich dokonano największej przebudowy pałacu wg projektu Jakuba Fontany, Dominika Merliniego i Ferdynanda Naxa. W efekcie powstał budynek trzykondygnacyjny z marmurową posadzką, kryształowymi lustrami oraz dwupiętrową salą balową. Pałac obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.

Pałac Lubomirskich w Niezdowie (Gmina Opole Lubelskie) - zbudowany w stylu klasycystycznym, miał służyć jako letnia rezydencja Lubomirskich w Niezdowie, zaprojektowany wg projektu nadwornego architekta Franciszka Degena. Wewnątrz pałacu istniała dwukondygnacyjna sala balowa, zwieńczona u góry kopułą. Dziś stanowi własność prywatną. Wokół pałacu znajduje się 16 ha park, w centrum którego znajduje się amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne, jak m.in. Jarmark Opolski - coroczna impreza kultywująca tradycje rzemieślniczo – handlowe Opola, której atrakcją są występy gwiazd polskiej muzyki i estrady.

Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach (Gmina Opole Lubelskie) - Wzniesiony na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. wg projektu architektów Kazimierza Wojciechowskiego i Kazimierza Skórewicza. Wnętrze pałacu Kleniewscy zamienili na galerię malarstwa polskiego z dziełami wybitnych malarzy. Oryginalny wystrój w stylu zakopiańskim otrzymała również biblioteka pałacowa, zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Pałac otacza znakomicie zachowany park krajobrazowy z pomnikowym drzewostanem. Na uwagę zasługuje ekspozycja muzealna znajdująca się we wnętrzach pałacu.

Dworek Gerliczów w Kraczewicach (Gmina Poniatowa) - Letnia rezydencja ziemiańska utrzymana w wytwornym secesyjnym stylu. Wybudowali ją - prawdopodobnie Henryk i Władysław Gerliczowie - pod koniec XIX w. Zachowany został oryginalny układ wnętrz i kaflowe piece. Dwór otacza dobrze utrzymany park krajobrazowy z pozostałościami ciekawych okazów drzew i krzewów. Obecnie w dworze mieści się Dom Muzyki będący siedzibą dziecięcych zespołów artystycznych "Scholares Minores pro Musica Antiqua" i "Szczygiełków".

Zespół dworsko – parkowy w Karczmiskach (Gmina Karczmiska) - Teren obecnego zespołu dworsko-parkowego w XII w. stanowił własność klasztoru Norbertanek, a od wieku XIV były to już dobra królewskie. W 1819 r. nabyła je Anna Potocka, a w 1829 r. Adam Jerzy Czartoryski. W tym samym czasie na terenie posiadłości księżna Izabela Czartoryska założyła park w stylu angielskim o powierzchni 3 ha, w którym zasadzono 25 gatunków drzew,  w którym rosną drzewa pomnikowe, m.in. platan klonolistny i grab pospolity. Po upadku Powstania Listopadowego majątek został skonfiskowany przez rząd carski, następnie odsprzedany Pawłowi Ignacemu Wesslowi, który w 1840 r. wybudował dwór, który następnie został przebudowany w stylu klasycystycznym wg projektu Tadeusza Nowakowskiego.  Kolejnymi właścicielami Karczmisk była rodzina Strażyców. Obecnie obiekt pełni funkcję oświatowo-kulturalną. Mieści się w nim Gminna Biblioteka Publiczna oraz Regionalna Izba Pamięci i Tradycji w Karczmiskach.

Pałac Potockich w Józefowie nad Wisłą (Gmina Józefów nad Wisłą) - Barokowa siedziba jednego z najbardziej zasłużonych rodów w dziejach Ziemi Opolskiej. Wybudowana na początku XVIII w., otoczona parkiem, w którym znajduje się kamienna ławka parkowa z rzeźbą Chrystusa. W jego zachodniej części – taras widokowy, skąd można podziwiać malowniczy fragment doliny Wisły. Tu mieszkali – założyciel Józefowa Andrzej Potocki i fundator kościoła p.w. Bożego Ciała Józef Potocki.

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) - najstarszy zabytek gminy Opole Lubelskie. Wybudowany w latach 1650-1675 z fundacji rodziny Słupeckich w stylu wczesnobarokowym. Konsekrowany przez bp Andrzeja Trzebickiego w 1674 r. Rozbudowany w latach 1744-1749.

W 1743 r. kościół oddano pijarom, którzy dokonali rozbudowy dodając nawy boczne i podwyższając kaplice z mansardowymi kopułami. W II poł. XVIII w. kościół pokryto polichromią wykonaną przez Antoniego Dembickiego i Józefa Mayera. Z kościołem połączone są dwie kaplice - Chrystusa Ukrzyżowanego (wystrój i osprzęt kaplicy pochodzą z kaplicy zamkowej wojewody Jana Tarły) i Najświętszej Marii Panny.

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach (Gmina Poniatowa) - Kościół drewniany, trójnawowy, wybudowany w 1920 r., przez parafian wg projektu architekta Brzeskiego. Poświęcony 15 sierpnia 1920 r. przez dziekana z Kurowa, ks. Michała Dwornickiego. Na szczególną uwagę zasługują ołtarz główny i chrzcielnica z drzewa dębowego oraz obraz św. Józefa z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym i statua Najświętszego Serca Pana Jezusa we wnęce.

Kościół p.w. Św. Trójcy w Chodlu (Gmina Chodel) – gotycko-renesansowy Kościół ufundował w roku 1530 Bernard Maciejowski. Za najcenniejsze w Chodelskim kościele uchodzą chrzcielnica z 1613 r., wykonana z piaskowca w stylu gotyckim z pokrywą, na której znajduje się figura przedstawiająca chrzest Chrystusa, konfesjonał z 1615 r., ambona z lubelskiego kościoła św. Michała rozebranego w 1842 r. W ściany wmurowane są pociski, które dokonały zniszczeń podczas I wojny światowej. Administratorem parafii był ks. Piotr Ściegienny (1844 r.) - działacz niepodległościowy, twórca konspiracyjnego Związku Chłopskiego.

Ruiny kościoła p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Chodlu (Gmina Chodel) – W miejscu tym istniała niegdyś kaplica wzniesiona w 1616 roku przez jezuitów. Świątynia wybudowana została w 1750 r. w stylu barokowym przez Ojców Jezuitów z Chodla, na wzór Katedry Lubelskiej. W murowanym ołtarzu głównym widniał uważany za cudowny obraz Matki Bożej Loretańskiej, który został przeniesiony w1785 roku do Kościoła p.w. Św. Trójcy w Chodlu.

Kościół św. Wawrzyńca w Karczmiskach (Gmina Karczmiska) – Świątynia w stylu klasycystycznym. Wybudowana w latach 1842- 48 dzięki staraniom ks. Jana Bałuszyńskiego i Ignacego Wessla. Poświęcona w 1848 r. przez proboszcza kazimierskiego ks. Ignacego Połczyńskiego. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z kamienia o 4 filarach z figurą Chrystusa Pana Ukrzyżowanego oraz ruchomym obrazem męczeństwa św. Wawrzyńca.

Kościół p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą  (Gmina Józefów nad Wisłą) - Świątynia wybudowana w latach 1730-43 z fundacji wojewody kijowskiego Józefa Potockiego, w czasie budowy nieco zatarto styl barokowy. Konsekrowana 14 września 1743 r. przez kardynała Jana Lipskiego. Jednonawowa. Murowana z cegły, z dwiema wieżami (w wieży południowo-wschodniej kaplica MB Nieustającej Pomocy). Na środku fasady wznosi się półkolisty szczyt.

Kościół p.w. Wszystkich Świętych w Rybitwach (Gmina Józefów nad Wisłą) - Świątynia wybudowana w 1613 r. dzięki fundacji Katarzyny Ossolińskiej i małżeństwa Krystyny i Zbigniewa Sienieńskich. Należy do budowli sakralnych typu renesansu lubelskiego, który charakteryzuje się m.in. sztukateriami zdobiącymi sklepienia świątyni. W 1842 r. do wschodniej ściany świątyni dobudowana została neogotycka kaplica grobowa Ksawerego Niesiołowskiego, generała wojsk polskich, właściciela dóbr. Świątynia zniszczona została podczas dwóch wojen światowych, następnie odbudowana.

Kościół p.w. św. Stanisława Bpa i Tomasza Apostoła w Piotrawinie (Gmina Łaziska) - Najstarszy i najcenniejszy zabytek sakralny powiatu opolskiego. Wybudowany w latach 1440-41 z fundacji biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, jako votum dziękczynne za objęcie biskupstwa krakowskiego. Konsekrowany w 1441 r. Świątynia murowana w stylu gotyckim z cegły o układzie polskim. Na ołtarzu głównym znajduje się późnorenesansowy obraz św. Stanisława Biskupa Męczennika. Przy kościele znajduje się przyparafialne muzeum.

 

Kaplica-grobowiec Piotra Strzemieńczyka w Piotrawinie (Gmina Łaziska) – Kaplica murowana, w stylu gotyckim. Wzniesiona z fundacji biskupa Zbigniewa Oleśnickiego wraz z kościołem w I poł. XV w. Upamiętnia cudowne wskrzeszenie rycerza Piotra z Janiszowa, zwanego Piotrowinem, którego jak głosi legenda w XI w. dokonać miał bp krakowski Stanisław ze Szczepanowa.

Kaplica Św. Barbary w Polanówce (Gmina Wilków) - Wybudowana w 1743 r. przez Marcjannę z Polanowskich Łabęcką, dziedziczkę dóbr. Ośmioboczna kaplica wotywna poświecona św. Barbarze – patronce flisaków (Polanowscy posiadali spichlerz w Kazimierzu i trudnili się spływem wiślanym). Klasycystyczny styl został nadany kaplicy podczas remontu w 1838 r., który przeprowadził prawnuk fundatorki Karol Łabęcki.

Kościół p.w. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie (Gmina Wilków) - Wzniesiony w 1625 r. z fundacji rodziny Głuskich. Przy nawie kaplica wybudowana w 1723 r. z fundacji Polkowskich. W 1720 r. świątynia uległa spaleniu. Restauracji doczekała się w latach 80-tych XVIII w. i na początku XIX w. Jednym ze znanych z proboszczów parafii był ks. Józef Błażowski - działacz i przywódca powstania styczniowego, który zmarł na zesłaniu.

Grodzisko średniowieczne w Chodliku (Gmina Karczmiska) - Grodzisko w Chodliku, zwane Troją Północy, należy do największych (9 ha) i najlepiej zachowanych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce. Grodzisko to pozostałość po niegdyś pełnym życia grodzie z VIII i IX w., zamieszkiwanym przez Słowian z plemienia Lędzian. W grodzie, na majdanie, stały drewniane chaty o konstrukcji zrębowej z paleniskami wewnątrz. Pośrodku znajdowała się drewniana studnia i plac.
Grodzisko otoczone jest  trzema współśrodkowymi wałami, które miejscami sięgają 2,5 metra. Niegdyś było jednym z głównych grodów plemiennych między Wisłą i Bystrzycą. Miejscowość Chodlik słynna jest z „Majówki Archeologicznej” - festynu organizowanego cyklicznie w miesiącu maju, w trakcie którego prezentowane są stanowiska wczesnośredniowiecznego rzemiosła i umiejętności.

Grodzisko średniowieczne w Żmijowiskach (Gmina Wilków) – pierścieniowate grodzisko z IX – X wieku. Pod koniec okresu plemiennego funkcjonował tu maleńki (zaledwie 25 m średnicy) gródek, wzniesiony pod koniec IX wieku. Obwarowany był wałem ziemnym z konstrukcją drewnianą. Obok grodu, na piaszczystych wydmach rozlokowane były dwie osady, zabudowane domostwami o konstrukcji ziemiankowej. Zachowało się ok.1/3 pierwotnej linii wałów do wysokości ok. 1,5 m.

Pomnik UFO w Emilcinie (Gmina Opole Lubelskie) – Na trasie Opole Lubelskie - Chodel, pasjonaci sensacji mogą odwiedzić wieś Emilcin, gdzie z inicjatywy członków Fundacji Nautilus, stanął jedyny w Polsce pomnik UFO. Pomnik został ufundowany na pamiątkę spotkania mieszkańca wsi – Jana Wolskiego z nieziemskimi istotami. Według relacji naocznego świadka, 10 maja 1978 r., pojawiły się w Emilcinie dziwne  istoty oraz pojazd unoszący się nad leśną polaną. Na miejscu pozostały ślady badane później przez ufologów. Do dziś wydarzenie budzi wiele kontrowersji, niemniej jednak warto odwiedzić to unikalne w skali kraju miejsce.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa - To jedyna w tym regionie linia wąskotorowa biegnąca przez piękne i malownicze tereny płaskowyżu lubelskiego. Zbudowana w latach 90-tych XIX wieku przez rodzinę Kleniewskich w celu przewozu buraków cukrowych z pól folwarku Polanówka do cukrowni w Zagłobie.  Obecnie kolejka wykorzystywana jest głównie do celów turystycznych. Wyremontowana i odnowiona zachęca do podróży. 

Linia Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej liczy obecnie ponad 50 km i 11 stacji kolejowych. Trasa kolejki przebiega przez najbardziej urokliwe i atrakcyjne miejsca tej części województwa. Przejazd połączony jest z piknikiem przy ognisku na specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

Winnica Solaris w Opolu lubelskim (Gmina Opole Lubelskie) – Winnica jest wyjątkowym miejscem w regionie. Jej właściciele Marzanna i Maciej Mickiewicz zainspirowani austriackimi winnicami postanowili zrealizować własne marzenia. Mimo niekorzystnego klimatu hodują różnorodne szczepy winorośli w tym najbardziej obiecujące – słodkie Solaris. Jest to ważny punkt na mapie wszystkich poszukiwaczy dobrego smaku. Odwiedzający Winnicę mogą skorzystać z degustacji win tu wytwarzanych.


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.