Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Szlaki turystyczne

SZLAKI TURYSTYCZNE NA TERENIE LGD „OWOCOWY SZLAK”

 

Po terenie LGD „Owocowy Szlak” przebiegają liczne szlaki turystyczne. Wysokiej jakości zasoby przyrodnicze, potwierdzone wyznaczeniem obszarów chronionych oraz czyste, mało przekształcone środowisko zachęcają do uprawiania turystyki. Malownicze wąwozy i doliny rzek są wymarzonym terenem wycieczek pieszych i rowerowych. Sprzyja temu rozwinięta i kompleksowa sieć ścieżek rowerowych, przyrodniczych i szlaków pieszych.

 

SZLAKI PIESZE

SZLAK PIESZO – ROWEROWY „SZLAK NADWIŚLAŃSKI”

Kolor: niebieski, Ranga: ponadlokalna, Dystans: 107 km, Stopień trudności: trasa łatwa
Przebieg trasy: Annopol – Jakubowice – Kopiec – Popów – Wałowice – Basonia – Rybitwy - Józefów nad Wisłą – Kolczyn – Kopanina Kaliszańska – Zgoda – Piotrawina – Kępa Solecka – Kępa Gostecka – Zakrzów – Las Dębowy – Kępa Chotecka – Zastów Karczmiski – Podgórz – Męćmierz – Albrechtówka – Kazimierz Dolny – Góry – Bochotnica – Zbędowice – Kol. Zbędowice – Włostowie – Puławy – Wólka Profecka – Wólka Gołembska – Gołąb – Borowa – Dęblin PKP.

Krótka charakterystyka: Szlak jest jedną z najpiękniejszych pod względem krajobrazowym tras pieszych województwa lubelskiego. Podąża wzdłuż ostoi ptasiej „Małopolski Przełom Wisły” wchodzącej w skład sieci NATURA 2000, przez teren Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, łącząc 3 powiaty – kraśnicki, opolski i puławski. Trasa w kilku miejscowościach pokrywa się z przebiegiem szlaków rowerowych i szlaku tematycznego „Grodziska nad Chodelką”. Szlak można pokonać pieszo bądź rowerem.

SZLAK SPACEROWY PO WRZELOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Kolor: zielony, Ranga: lokalna, Dystans: 9,8 km, Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Kluczkowice (ośrodek wczasowy) - 2,4 km - Zgoda - 3,1 km - Wólka Kolczyńska - 3,2 km - Góry Kluczkowickie - 1,1 km - Kluczkowice (ośrodek wczasowy)

Krótka charakterystyka: Szlak przebiega przez teren Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Na trasie występują bardzo malownicze wąwozy, nie ustępujące pięknem wąwozom w okolicach Kazimierza Dolnego. Na leśnych odcinkach szlaku można spotkać rzadkie chronione gatunki roślin.

 

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE I SPACEROWE

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „DOBRE – PODGÓRZ”

Kolor: żółty, Ranga: lokalna, Dystans: 6,5 km, Czas przejścia: 2,5 godziny, Stopień trudności: trasa łatwa
Przebieg trasy: Dobre - rezerwat „Skarpa Dobrska” (tzw. „Kosmolana Góra”) - Podgórz - Dobre

Krótka charakterystyka ścieżki: Ścieżka dydaktyczna wytyczona jest na terenie rezerwatu „Skarpa Dobrska”. Rezerwat ten słynie z wąwozów, które są jednymi z najgłębszych tego typu form w Polsce. Ich głębokość dochodzi do 40 metrów. Osobliwością tego rezerwatu są również występujące na stromych, wapiennych i lessowych zboczach murawy kserotermiczne z rzadkimi gatunkami roślin (np. miłek wiosenny).  Z „Kosmolanej Góry” rozpościera się przepiękny widok na Kotlinę Chodelską, Małopolski Przełom Wisły oraz na znajdujący się po przeciwnej stronie Wisły zamek w Janowcu. Przy dobrej widoczności można zobaczyć Góry Świętokrzyskie.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „KLENIEWO”

Kolor: zielony, Ranga: lokalna, Dystans: 3,0 km, Czas przejścia: 1 godzina, Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Pomorze – ścieżka biegnąca wzdłuż rzeki Chodelki – rozlewisko rzeki Chodelki – ścieżka biegnąca do drogi leśnej - droga leśna – Pomorze.
Krótka charakterystyka ścieżki: Ścieżka „Kleniewo” wytyczona jest na terenie projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa. Trasa tworzy pętlę mającą swój początek i koniec na polu biwakowym w miejscowości Pomorze. Na ścieżce znajduje się 15 tablic edukacyjnych, przedstawiających życie w lesie, jego mieszkańców i zasady zachowania się w lesie.   

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „ROGÓW”

Kolor: czerwony, Ranga: lokalna, Dystans: 6,0 km, Czas przejścia: ok. 3 godziny, Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Rogów (Szkoła Podstawowa) – 1,3 km – Rogów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) - 3,4 km – „Wąwozy Rogowskie” - Rogów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) – 1,3 km - Rogów (Szkoła Podstawowa)
Krótka charakterystyka: Ścieżka dydaktyczna, w postaci dwóch pętli, przebiega przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i strefę ochrony źródliskowej rzeki Jaworzanki. Na trasie można zapoznać się z budową geologiczną strefy krawędziowej Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, obserwować różne stadia rozwoju wąwozów, podziwiać roślinność grądów oraz pagórkowaty krajobraz okolic Rogowa.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „GRODZISKA NAD CHODELKĄ”

Kolor: brak oznakowania w terenie, Ranga: ponadlokalna, Dystans: 15 km, Stopień trudności: trasa łatwa

Przebieg trasy: Chodlik - most na rzece Jankówce – Żmijowiska grodzisko – Kosiorów – Kłodnica – Kosiorów – Polanówka – Dobre – Podgórz: teren rezerwatu „Skarpa Dobrska” .

Krótka charakterystyka ścieżki: Ścieżka dydaktyczna biegnie obok czterech wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku. Grodziska w Żmijowiskach, Chodliku i Podgórzu wyposażone są w tablice informacyjne oraz stoły i ławy do odpoczynku.

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „ZŁOTA GÓRA”

Kolor:  czerwony, Dystans: 4 km, Czas przejścia: ok. 2 godziny

Krótka charakterystyka: Ścieżka przebiega przez teren leśny położony w obrębie wąwozów lessowych oraz przez wierzchowinę użytkowaną rolniczo, pokrytą mozaiką upraw sadowniczych. Na polanie śródleśnej znajduje się pomnik i krzyż upamiętniający zwycięską bitwę, jaką stoczyły tu oddziały powstańcze w sierpniu 1863 roku pod dowództwem generała Michała Jana Heidenreicha (pseudonim Kruk).

 

SZLAKI ROWEROWE

SZLAK ROWEROWY  „DOLINA CHODELKI”

Kolor: Niebieski, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 51 km, Stopień trudności: trasa trudna, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Kolonia Borów – 2,3 km- Borów – 2,35 km- Jeżów – 3,5 km - Chodel – 4,45 km - Budzyń -1,3 km - Wólka Komaszycka – 5,8 km - Emilcin - 6,1 km - Opole Lubelskie – 5,0 km - Pomorze – 4,2 km - Chodlik - 2,8 km – Żmijowiska – 1,6 km - Kosiorów – 4,0 km - Polanówka – 4,11 km - Dobre – 3,9 - km - Podgórz.

Krótka charakterystyka: Szlak prowadzi przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego dolinę rzeki Chodelki - jeden z najczystszych i najpiękniejszych obszarów na Lubelszczyźnie. Końcowy odcinek szlaku przechodzi obok grodzisk słowiańskich z VIII-X wieku w Chodliku i Żmijowiskach – największego skupiska wczesnośredniowiecznych założeń obronnych międzyrzecza Wisły i Bugu.

SZLAK ROWEROWY „KAZIMIERZ DOLNY-OPOLE LUBELSKIE-BĘCZYN”

Kolor: Żółty, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 68 km, Stopień trudności: Trasa średnio trudna, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Kazimierz Dolny – 3,2 km - Cholewianka – 3,4 km - Zagajdzie – 2,3 km - Rogów – 3,5 km - Polanówka – 9,7 km– Pomorze – 5,0 km - Opole Lubelskie - 3,4 km  – Grabówka – 4,3 km – Dębiny – 3,4 km – Siewalka – 1,7 km – Ruda Godowska - 3,7 km – Budzyń – 1,3 km - Wólka Komaszycka – 4,2 km - Puszno Godowskie – 2,5 km – Dąbrowa Godowska – 2,3 km – Świdno – 1,3 km - Majdan Bobowski – 3,5 km - Kol. Boby – 6,4 km - Natalin – 3,0 km - Bęczyn.
Krótka charakterystyka: Trasa wraz z czerwonym szlakiem „Kazimierz Dolny-Kraśnik” tworzy pętlę o długości ok. 150 km. Szlak przebiega południkowo przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, prowadząc rowerzystę przez 3 powiaty – puławski, opolski i kraśnicki. Rozpoczyna swój bieg w Kazimierzu Dolnym obok ośrodka wypoczynkowego „Arkadia” i kończy w Bęczynie w pobliżu zagrody garncarskiej, łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny - Kraśnik”. Ciekawym miejscem na szlaku jest miejscowość  Pomorze, gdzie można zobaczyć dobrze zachowany, drewniany młyn wodny oraz gdzie przebiega ścieżka przyrodnicza „Kleniewo”. Nieopodal znajduje się również malownicze jezioro Bartków Ług.

SZLAK ROWEROWY „KAZIMIERZ DOLNY-KRAŚNIK”

Kolor: Czerwony , Ranga: Ponadlokalna, Dystans: ok. 107 km, Stopień trudności: trasa średniej trudności, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy : Kazimierz Dolny – 4,5 km - Męćmierz – 3,0 km – Podgórz – 3,3 km - Dobre – 2,8 km – Wilków – 2 km – Szczekarków – 4,0 km – Kępa Chotecka – 15 km - Głodno – 3,4 km - Janiszów – 2,7 km - Wojciechów – 3,1 km - Kamionka – 4,8 km - Góry Kluczkowickie – 5,0 km - Niesiołowice – 9,0 km - Józefów nad Wisłą – 2,0 km - Rybitwy – 2,4 km - Bór – 3,0 km - Prawno – 2,0 km - Mazanów – 3,8 km – Kol. Boiska – 2,0 km - Idalin – 2,0 km - Chruślanki Józefowskie – 7,0 km - Bęczyn – 3,0 km - Urzędów – 5,7 km - Dzierzkowice – 11,0 km - Kraśnik

Krótka charakterystyka: Szlak rozpoczyna się w Kazimierzu Dolnym obok ośrodka wypoczynkowego „Arkadia”, następnie przebiega przez Kazimierski Park Krajobrazowy, gdzie woda wyrzeźbiła niezliczoną liczbę wąwozów tworzących bajkową scenerię, mija rezerwat „Skarpa Dobrska” i wkracza na teren doliny rzeki Chodelki. Następnie przebiega przez Wrzelowiecki Park Krajobrazowy i kończy swój bieg w dolinie Wyżnicy w miejscowości Kraśnik. Na szlaku warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy Kleniewskich w Kluczkowicach.

SZLAK ROWEROWY  „MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY”

Kolor: Zielony, Ranga: Lokalna, Dystans: 19 km, Stopień trudności: Trasa łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy : Kłudzie – 1,4 km – Kępa Gostecka – 4,5 km - Kamień – 3,0 km – Piotrawin (Kościół) – 4,0 km – Kaliszany Kolonia – 3,0 km – Kolczyn – 2,1 km - Józefów nad Wisłą.
Krótka charakterystyka: Trasa bierze swój początek w miejscowości Kłudzie (przeprawa promowa), tworzy „odnogę” czarnego szlaku rowerowego „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą” i niebieskiego „Szlak Żółwia i Dinozaura”. Biegnie wzdłuż doliny Wisły, gdzie można podziwiać strome zbocza doliny, meandry, liczne wyspy wiślane porośnięte zaroślami wiklinowymi oraz nieczynny kamieniołom w Kaliszanach. Trasa kończy swój bieg w miejscowości Józefów nad Wisłą, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny-Kraśnik”.

SZLAK ROWEROWY „NITKĄ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ”

Kolor: Czarny, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 48 km, Stopień trudności: trasa łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy : Opole Lubelskie (stacja kolei wąskotorowej)  – Grabówka –  Darowne –  Poniatowa – Kraczewice –  Poniatowa –  Poniatowa –  Rozalin – Kazimierzów – Pomorze  – Chodlik - Karczmiska Pierwsze – Wymysłów – Obliźniak – Zaborze –  Zofianka – Kębło.
Krótka charakterystyka: Szlak bierze początek przy stacyjce kolejki wąskotorowej w Opolu Lubelskim, przy ul. Kolejowej. Następnie przebiega obok stacji w Poniatowej, Rozalinie, Karczmiskach, Wymysłowie i kończy swój bieg w miejscowości Kębło, łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Lublin-Nałęczów-Kazimierz Dolny”. Sąsiedztwo szlaku rowerowego z trasą kolejki wąskotorowej daje możliwość przyjazdu kolejką z Nałęczowa na teren powiatu opolskiego i dalsze zwiedzanie okolic na rowerze.

SZLAK ROWEROWY  „OPOLE LUBELSKIE - SOLEC NAD WISŁĄ”

Kolor: Czarny, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 24 km, Stopień trudności: trasa średniej trudności, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy : Opole Lubelskie (Al. 600-lecia) – 2,55 km - Kozieniec (Leśniczówka Lasów Państwowych) – 5,1 km - Łaziska – 2,3 km -Janiszów – 5,5 km - Kamień - 4,4 km - Kępa Gostecka – 0,7 km - Rzeka Wisła – Kłudzie – 2,9 km – Solec nad Wisłą.
Krótka charakterystyka: Trasa prowadzi przez urokliwe zakątki Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, łącząc dwa województwa: lubelskie i mazowieckie. Przebiega przez teren Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Głodzieński, a także ostoję ptasią „Małopolski Przełom Wisły” wchodzącą w skład sieci Natura 2000. Kończy swój bieg w miejscowości Solec nad Wisłą w woj. mazowieckim, gdzie łączy się z niebieskim szlakiem pieszo-rowerowym „Szlak Żółwia i Dinozaura” biegnącym z Bałtowa do Janowca.

SZLAK ROWEROWY „POWIŚLE”

Kolor: Zielony, Ranga: Lokalna, Dystans: 15 km, Stopień trudności: trasa łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Opole Lubelskie (Al. 600-lecia) – 2,15 km – Jankowa – 6,1 km - Las Powiślański (most na rzece Jankówce) – 1,7 km - Trzciniec – 1,5 km - Wrzelów – 3,6 km – Majdany
Krótka charakterystyka: Trasa szlaku biegnie ulicą Pomorską, gdzie na skrzyżowaniu dróg obok pomnika przyrody spotyka się z dwoma szlakami rowerowymi: niebieskim -„Dolina Chodelki” i żółtym - „Kazimierz Dolny-Opole Lubelskie-Bęczyn”. Następnie prowadzi przez kompleks leśny Las Powiślański - teren Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa, Projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Las Powiślański. Kończy swój bieg w miejscowości Majdany, gdzie łączy się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny Kraśnik”. Na całej długości trasa przebiega przez Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu.

SZLAK ROWEROWY  „GOŚCINIEC PIOTRAWIŃSKI”

Kolor: Czarny, Ranga: Ponadlokalna, Dystans: 50 km, Stopień trudności: trasa łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Przebieg trasy: Niedrzwica Kościelna – 4,8 km - Kolonia Borów – 1,9 km- Grądy – 5,5 km- Ratoszyn I – 3,5 km - Chodel – 6,0 km – Puszno Godowskie -11 km - Kluczkowice – 2,4 km – Góry Kluczkowickie – 7,2 km – Kopanina Kaliszańska – 4,3 km – Kolonia Kaliszany – 4,0 km – Piotrawin

Krótka charakterystyka: Szlak przebiega równoleżnikowo przez teren powiatu opolskiego. Łączy się z niebieskim szlakiem „Dolina Chodelki” w miejscowości Kolonia Borów. Przebiega przez teren Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nieopodal zespołu pałacowo-parkowego w Kluczkowicach. Atrakcją na szlaku jest przepiękny widok na Małopolski Przełom Wisły z kamieniołomu znajdującego się na granicy miejscowości Kaliszany i Piotrawin. Szlak kończy się w Piotrawinie obok gotyckiego kościoła, gdzie łączy się z zielonym szlakiem rowerowym „Małopolski Przełom Wisły”.

SZLAK ROWEROWY „ZŁOTA GÓRA”

Kolor: niebieski, Ranga: lokalna, Dystans: 14 km, Stopień trudności: trasa łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Punkty startowe: Początek:  Kościół w miejscowości Kolonia Boby, Koniec: zespół pałacowo – parkowy w Kluczkowicach

Krótka charakterystyka: Szlak rozpoczyna się obok Kościoła w miejscowości Kolonia Boby, gdzie przebiega żółty szlak rowerowy i kończy się obok zespołu pałacowo – parkowego w Kluczkowicach. Trasa jest bardzo ciekawa krajobrazowo, zwłaszcza w okresie kwitnienia sadów. Łączy się ze ścieżką dydaktyczną „Złota Góra” w miejscowości Chruślina.

SZLAK ROWEROWY „OPOLE LUBELSKIE – KLUCZKOWICE PAŁAC”

Kolor: zielony, Ranga: lokalna, Dystans: 16 km, Stopień trudności: trasa łatwa, Rodzaj: Przejazdowy

Punkty startowe: Początek:  dawna cukrownia w Opolu Lubelskim, Koniec: zespół pałacowo – parkowy w Kluczkowicach

Krótka charakterystyka: Trasa poprowadzona jest na długim odcinku poprzez tereny leśne i mało zaludnione. W miejscowości Wrzelowiec warto zobaczyć źródła Potoku wrzelowieckiego (Wrzelowianki) oraz kościół w stylu klasycystycznym na planie ośmioboku z kopułą zwieńczoną latarnią i kaplicę grobowa Kleniewskich.


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.