Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w naborze nr 18/2017

W dniu  30.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 18/2017 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4.”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.3.2. Utworzenie i rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących wodny potencjał obszaru rybackiego.  Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

 

Niżej przedstawiamy uchwałę w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z LSR wraz z listą oraz uchwałę w sprawie list operacji wybranych do dofinansowania wraz z listą oraz protokół.

 


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.